Петък 20, Септември 2019г.

Директор :   

Боряна Борисова

Педагогически специалисти:

Гл. учител : 

Катя Петрова

Ст. учители :

Таня Тодорова

Мария Грудева

Господинка Господинова

Стефка Колева

Учители:

Десислава Янева

Христина Иванова

Даниела Дулева

Сподели: