Събота 30, Май 2020г.

Медицински персонал

Завеждащ здравен кабинет :

Мария Георгиева - сграда ДГ"Синчец"

Ангелина Деспова - сграда ДГ"Звездица"

Медицински сестри:

 Даниела Костова

Маргарита Димитрова

Сподели: